Beheer natuurgebieden, begrazing, ecologisch maaien, bosbeheer, afrasteringen en natuurvlees verkoop.

Home

Gradiënt Natuurbeheer is een bedrijf dat zich inzet voor ecologisch en duurzaam onderhoud en beheer van diverse gebieden in Nederland. Wij zijn gevestigd in de provincie Groningen.
Wij werken samen met of in opdracht van particulieren, overheidsinstanties en natuurorganisaties. Voor beheer van kleine weilandjes tot grote natuurgebieden, park, landgoed, weiland, berm, bos of heide.

Door middel van extensieve begrazing (inzet van vee), gefaseerd ecologisch maaien of natuurtechnisch bosbeheer kunnen wij een natuurlijke omgeving creëren en planten- en dierenvariëteit stimuleren, waarbij het gebied er tegelijkertijd goed onderhouden uit blijft zien. In overleg met u en met onze expertise bepalen we de manier van beheer op korte of langere termijn.

Wij streven naar een harmonieuze leefomgeving voor mens en natuur. Een grote biodiversiteit waar ruimte is voor diverse planten, vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren.

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • Meedenken over en inrichten van ecologische zones binnen uw gemeente.
  • Bloemrijke bermen of parken creëren door extensief en ecologisch maaibeheer en zaadmengsels.
  • Natuurgebieden beheren door inzet van Schotse Hooglander runderen inclusief plaatsen van afrastering.
  • Bestrijding van storingskruiden zoals berenklauw en wilgenopschot.
  • Extern beheer van hertenparken of dierweides.
  • Kosten besparend onderhoud van braakliggende (bouw) terreinen door inzet van vee.
  • Afschermen van gebieden ter bescherming van amfibieën, bijvoorbeeld tijdens de paddentrek.
  • Inventarisatie van flora en fauna.
  • Bosomvorming en individuele bomenkap.
  • Verkoop van eigen vee en Natuurvlees.

Heeft u interesse in één van onze werkzaamheden of een vraag? Wij geven u graag meer informatie. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Jasper Poot

06 511 529 53 (Jasper)