Beheer natuurgebieden, begrazing, ecologisch maaien, bosbeheer, afrasteringen en natuurvlees verkoop.

Ecologisch maaien

Een goede manier om een terrein te onderhouden en een verzorgde aanblik te geven is maaien. Vindt er in een terrein geen begrazing of mechanisch beheer plaats dan zal er naar verloop van tijd bosvorming optreden. Om het proces van bosvorming tegen te gaan en een open en gevarieerde structuur te behouden kan er gemaaid worden.

Het uitgangspunt van ecologisch maaien is dat er rekening wordt gehouden met flora en fauna en de eigenschappen van het terrein. Het gras en de overige planten worden niet gelijktijdig afgemaaid. Dit verhoogt de biodiversiteit en geeft het terrein een gevarieerde aanblik.

Bij gefaseerd ecologisch maaien wordt er ongeveer driemaal per jaar gemaaid waarbij steeds een deel van de oude vegetatie blijft bestaan. Dit betekent in de praktijk dat ongeveer een derde van de vegetatie in het water, een derde van de oever en een derde uit de hogere delen maaien. Dit heeft als gevolg dat er geleidelijke overgangen (gradiënten) tussen biotopen ontstaan. Hier maken insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren gebruik van. Door het laten staan van gewas worden ook dekkingsmogelijkheden voor de dieren geboden.

Tijdens het maaien wordt daarnaast rekening gehouden met de plantensoorten. Dit kan zijn omdat ze erg zeldzaam zijn of bijvoorbeeld omdat ze slecht tegen maaien kunnen in bepaalde tijden van het jaar. Gewenste soorten worden bevorderd en ongewenste benadeeld. Na verloop van tijd ontstaat zo een bloem- en soortenrijk gebied. Voor het bevorderen hiervan kunnen er daarnaast bloemrijke zaden gezaaid worden.

Wij maaien met lichte machines, wat zorgt voor een grote flexibiliteit bij het maaien en zo gering mogelijke insporing,om bodemverdichting te voorkomen. Ook zal het afgemaaide gewas uit het terrein verwijderd worden of op broeihopen gelegd om stikstofophoping en dus pionierskruiden tegen te gaan.

Een ander groot voordeel van kleine machines en het niet volledig maaien van een gebied is dat de meeste dieren tijdens het maaien op tijd een veilig heenkomen kunnen zoeken. Het aantal slachtoffers van ecologisch maaien ligt dan ook beduidend lager dan bij regulier maaien.
Indien gewenst kan na elke maaironde of aan het einde van het maaiseizoen in een inventarisatie worden vastgelegd hoe het terrein zich ontwikkeld.

Tot slot werken wij volgens de Gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen. Werken volgens deze gedragscode beperkt schade aan populaties tot een minimum

Bent u geïnteresseerd in onze manier van maaien, neem dan vrijblijvend contact op of vraag een offerte bij ons aan.