Beheer natuurgebieden, begrazing, ecologisch maaien, bosbeheer, afrasteringen en natuurvlees verkoop.

Begrazing

De grootste tak binnen ons bedrijf is extensieve begrazing, het onderhouden van terreinen door inzet van vee. Begrazing is geschikt voor moeilijk bereik- of berijdbare terreinen, bos, landgoederen, weide, heide of parken, groot of klein en is een natuurlijke vorm van beheer.

Door inzet van vee is het zichtbaar dat beheer wordt uitgevoerd en tegelijkertijd blijft het terrein het gehele jaar natuurlijk ogen. Door het grazen, betreding en bemesting wordt variëteit in vegetatie gecreëerd met als resultaat een grote verscheidenheid aan planten en diersoorten. Bosvorming wordt tegengegaan en storingsgewassen zoals berenklauw, wilgenopschot en vogelkers kunnen worden ingeperkt. Begrazing kan ook goed gecombineerd worden met mechanisch beheer.

Ter vergelijking met mechanisch beheer is begrazing vaak een kostenbesparing, meerdere malen per jaar maaien is niet nodig. Het milieu heeft daardoor ook niet te lijden onder het schokeffect van een maaibeurt. Geen insporing, geluidsoverlast en maaislachtoffers. Daarnaast is begrazing CO2 neutraal en er ontstaat verschraling.

Voor het publiek is het loslopende vee een absolute meerwaarde. De dieren zijn prachtig om te zien en er kan een recreatieve functie in het gebied ontstaan of vergroot worden. Het is leerzaam dat mensen en kinderen dieren van dichtbij zien en ermee vertrouwd raken. Mensen kunnen genieten van de dieren en gaan er naar op zoek of voelen zich als buurt ermee verbonden. Bijkomend voordeel is dat de sociale controle in sommige gebieden vergroot wordt door wandelaars en recreanten. De dieren selecteren wij op zelfredzaamheid en goed gedrag naar mensen. Dit is vooral van belang als het gaat om publiek toegankelijke terreinen.

Afhankelijk van het natuurgebied, grondtype of uw persoonlijke voorkeur kan gekozen worden voor jaarrond begrazing of seizoensbegrazing en wordt bepaald welk type vee ingezet kan worden. Wij werken voornamelijk met sobere dierrassen die zelfredzaam zijn. Het grootste gedeelte van onze veestapel bestaat uit Schotse Hooglander runderen, momenteel ongeveer 350, en exmoorpony’s, ongeveer 100 stuks.

Daarnaast heeft Gradiënt dexterrunderen, gallowayrunderen, landgeiten, dwerggeiten, soayschapen, Drentse heideschapen, rakka’s, moeflons, alpaca’s, damherten, shetlandpony’s , wilde zwijnen en hangbuikzwijnen.

Gaat uw interesse ernaar uit om andere rassen of bijzondere soorten in te zetten, dan is dit bespreekbaar.

Bij de inzet van vee huurt u de dieren van ons en wij blijven verantwoordelijk en dragen zorg voor alle zaken die met de dieren samenhangen. Mocht u begrazing overwegen dan wordt vooraf gezamenlijk een beheersovereenkomst opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en specifieke afspraken worden vastgelegd.

Wij kunnen ook de afrastering verzorgen voor de te begrazen gebieden.

Wilt u informatie over begrazing, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op, wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.