Beheer natuurgebieden, begrazing, ecologisch maaien, bosbeheer, afrasteringen en natuurvlees verkoop.