Beheer natuurgebieden, begrazing, ecologisch maaien, bosbeheer, afrasteringen en natuurvlees verkoop.

jasper_en_jantina_gradientnatuurbeheer

Jantina Schoonveld & Jasper Poot, eigenaars van Gradient Natuurbeheer