Beheer natuurgebieden, begrazing, ecologisch maaien, bosbeheer, afrasteringen en natuurvlees verkoop.

Schotse Hooglanders uitgezet op schiereiland Noorderplassen West

1 maart 2012
ALMERE – Eigenlijk hadden er woningen op het schiereiland Isla Bonita in Noorderplasssen West moeten staan. Door de crisis zijn de nieuwbouwplannen echter in de ijskast gezet. Om de beheerskosten van het braakliggende terrein laag te houden en het gebied een recreatieve functie te geven, heeft de gemeente besloten Schotse Hooglanders op Isla Bonita uit te zetten. Donderdag arriveerden ze.

Met twee veewagens werden de acht Schotse Hooglanders vervoerd van het Friese Appelscha naar Almere. Een trip met vertraging, want de gemiddeld 500 kilogram wegende kolossen werden onderweg onrustig. Na enkele stops arriveerden de Schotse Hooglanders in hun nieuwe omgeving. Toen de deuren van de veewagens open gingen, stapten de goedaardige beesten opgewonden hun vrijheid tegemoet. Al snel keerde hun kalme inborst weer terug. Een passerende voetganger met blaffende hond kon de Schotse Hooglanders niet van hun stuk brengen. Rustig sjokten ze van de mensen weg.

De kudde bestaat uit zeven koeien en een stier. Enkele koeien zijn drachtig en over zes tot acht weken zullen zij hun kalveren werpen.

De gemeente Almere heeft het ecologisch bedrijf Gradiënt ingezet om samen te werken aan een ecologisch verantwoorde en betaalbare manier om diverse terreinen te beheren. Gradiënt is een ecologisch beheer bedrijf die in verschillende projecten in Nederland Schotse Hooglanderrunderen en andere grazers, zoals Exmoor pony’s, Soay schapen en landgeiten inzet voor het onderhouden van natuurgebieden.

De Schotse Hooglanders zullen het gehele jaar op het eiland Isla Bonita lopen. De dieren kunnen jaarrond zonder stal buiten staan en zijn gefokt op zelfredzaamheid. De zomervacht is korter dan de wintervacht. In de winter hebben de dieren een korte ondervacht als een soort dons en een lange bovenvacht die zorgt voor de afstroom van regenwater. Ze kunnen goed tegen de Nederlandse weersomstandigheden.

De dieren zullen uit zichzelf geen contact zoeken met de mensen. Ze zijn stoïcijns en publieksvriendelijk. Het is niet de bedoeling dat voorbijgangers de Schotse Hooglanders voeren. ‘Je werkt daarmee bedelgedrag in de hand’, aldus een medewerker van Gradiënt. Bedelgedrag kan ongewenste situaties met zich mee brengen, waarbij de dieren opdringerig worden en door hun omvang onbedoeld schade aanrichten. Isla Bonita is toegankelijk voor mensen. Ook honden zijn ook welkom op het schiereiland, maar moeten wel worden aangelijnd.

Het is de bedoeling dat de Schotse Hooglanders voor een periode van een jaar verblijven op Isla Bonita. De gemeente heeft daarom een eenjarig contract afgesloten met Gradiënt. Deze periode kan worden verlengd, maar het contract kan ook worden ontbonden, zodra de ontwikkelingen op het schiereiland starten.

Bron: http://www.dichtbij.nl/almere/regio/artikel/2282254/schotse-hooglanders-uitgezet-op-schiereiland-noorderplassen-west-video.aspx